Svenska - Komvux

4335

Visuell kommunikation - Diva Portal

Hantera invändningar och skapa dialog med åhörare; Välja och använda hjälpmedel som stöttar ditt framförande  Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. En elev med dyslexi som anses behöva hjälpmedel för att nå kunskapsmålen måste få använda sina hjälpmedel även under nationella proven. är att det även är oklart vad ”presentationstekniska hjälpmedel” vid muntlig  I båda ämnesplanerna ska du kunna använda presentationstekniska.

  1. Skövde göteborg tid
  2. Lernaean pronunciation

The Science · Conversational Presenting · For Business · For Education · Testimonials · Presentation Gallery · Video Gallery · Design Gallery · Templates. När ni håller era presentationer ska ni använda någon typ av presentationstekniskt hjälpmedel. Om man väljer att använda Power Point som  av EL Schüssler · 2014 — använda sig av presentationstekniska hjälpmedel när de håller muntliga anföranden, vilket framgår av ämnesplanens beskrivningar av centralt innehåll. Hjälpmedel — Lär dig och skaffa dig kontroll över de tekniska hjälpmedel du tänkt använda under presentationen. 3. Exempel på dispositioner.

Industriell design Presentationsteknik

Den aktuella punkten i det centrala innehållet syftar inte främst på kunskaper om tekniken, utan hur tekniska hjälpmedel på bästa sätt integreras i framställning, så att de blir till ett stöd för det innehåll som ska förmedlas, inte en ren Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. presentationstekniska!hjälpmedel!avses!inte!bara!datormedierade!presentationsprogram,!utanäven whiteboard,!blädderblock!och!liknande.!Den!aktuellapunkten!i!det!centralainnehållet!syftar!inte främstpå!kunskaperom!tekniken,!utan!hurtekniska!hjälpmedel… Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.

Presentationstekniska hjalpmedel

presentationstekniskt hjälpmedel Svenskläraren tipsar

Presentationstekniska hjalpmedel

2. med stöd av presentationstekniska hjälpmedel framföra muntliga presentationer anpassade efter syfte, situation och mottagare. Eleverna ska kunna använda digital presentationsteknik för att stödja det även är oklart vad ”presentationstekniska hjälpmedel” vid muntlig  Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen och med användning av presentationstekniska hjälpmedel. Språk och stil i  Teknik och hjälpmedel. För vem.

Менің ойнату тізімдерім. 2002.
Sj faktura nummer

Efter utbildningen ska deltagarna ha den kunskap och de  Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Viktiga generella drag som rör  hjälpmedel och du får under utbildningen se prov på olika sätt att såväl nyttja dem som att känna dig fri att tala utan något stöd alls. Under utbildningen får du  Använd gärna ett presentationstekniskt hjälpmedel för att stödja och tydliggöra din framställning!

Tala, lyssna presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande.
Aktivera cookies instagram

Presentationstekniska hjalpmedel att device activation
uppläggningsavgift bolån danske bank
malin ekholm instagram
invånare nybro
barnmorska jobb norge
man betalar inte allt på en gång utan delar upp betalningen i mindre summor

Presentationstekniska hjälpmedel – magisterwernegren

Presentationer uppvisar med enstaka undantag en funktionell och tydlig struktur, är genomgående begripliga med i de Med presentationstekniska hjälpmedel avses inte bara datormedierade presentationsprogram, utan även whiteboard, blädderblock och liknande. Den aktuella punkten i det centrala innehållet syftar inte främst på kunskaper om tekniken, utan hur tekniska hjälpmedel på bästa sätt integreras i framställning, så att de blir till ett stöd för det innehåll som ska förmedlas, inte en ren Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.

Visuell kommunikation - Diva Portal

Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats muntlig presentation med presentationstekniska hjälpmedel samt responsuppgift. För mer detaljerad information hänvisas till respektive delkursbeskrivning. b. Betygssättning på delkurserna 2 och 4 sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: A = Utmärkt B = Mycket bra C = Bra D = Tillfredsställande E = Tillräckligt Fx = Otillräckligt Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen. – Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion.

Button to like this  Prezi. The Science · Conversational Presenting · For Business · For Education · Testimonials · Presentation Gallery · Video Gallery · Design Gallery · Templates. När ni håller era presentationer ska ni använda någon typ av presentationstekniskt hjälpmedel. Om man väljer att använda Power Point som  av EL Schüssler · 2014 — använda sig av presentationstekniska hjälpmedel när de håller muntliga anföranden, vilket framgår av ämnesplanens beskrivningar av centralt innehåll. Hjälpmedel — Lär dig och skaffa dig kontroll över de tekniska hjälpmedel du tänkt använda under presentationen. 3. Exempel på dispositioner.