Vetenskapliga fonder – Sveriges Tandläkarförbund

4343

Externa stipendier Chalmers

… Att söka stipendier och bidrag kan vara ett sätt att dryga ut sin ekonomi under studier och forskning. Det finns många stiftelser och bidragsgivare att söka från. Här har vi samlat information för dig som är student, doktorand eller medarbetare vid Göteborgs universitet. Inkommande forskare/doktorander från Kanada; Inkommande forskare/doktorander från övriga länder; Resor ut; Konferensresor; Frågor: Kontakta Louise Tetting. Utlysning (in Swedish and in English) Ansökningsblankett.

  1. Varmlands moose park
  2. Spånga kyrka
  3. Unionen facket logga in
  4. Göra cv mall

Mottagare av Resestipendium för forskare 2010 - Doktorand Moa Wahlqvist, Örebro Universitet 2009 - Docent Maria Thereza Perez, Lunds Universitet 2004 - Dr Karin Gjörloff, forskare, Lund 2000 - Per Arne Blomberg Resestipendium. Ansökan om Kyrkans forskningscentrals resestipendier för utrikesresor är inte bunden till en viss ansökningstid. Principer för beviljande av resestipendium: 1. Forskningsfinansiering beviljas på ansökan endast för brådskande undersökningar som uppkommer under årets gång och som är centrala ur kyrkans synvinkel. 2.

Resestipendier för barnoftalmologisk forskning'Sigvard och

Du måste vara heltidsstuderande eller forskare för att kunna få stipendium. Om du beviljas stipendium för flera terminer måste du vara heltidsstuderande och uppfylla de specifika kraven för stipendiet samtliga terminer. För de flesta stipendier krävs dessutom att du är student eller forskare vid Uppsala universitet, men det finns undantag.

Resestipendium forskare

Resestipendium - Trafiktekniska Föreningen

Resestipendium forskare

Utlysning. Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (KSLA) förvaltar ett flertal stiftelser, vilkas donatorer  Karolinska Institutet utlyser härmed Axel Hirsch resebidrag. Behörighet. Den sökande ska vara registrerad doktorand eller anknuten forskare/gästforskare vid KI  Etnologen Annick Sjögren är MKCs första forskningsledare.

ÅForsk utdelar årligen ut ett pris på 100 000 kronor för framstående insatser inom kunskapsspridning.
Namn till barn

Nu har vinnarna korats i Utställningen Unga Forskare 2016! Priser och stipendier för över en halv miljon kronor har delats ut och de främsta unga forskarna har korats i Sveriges största naturvetenskapliga och tekniska tävling. – Det är jättespännande och roligt, jag är helt överväldigad, säger Jonna Karlberg som vann ett resestipendium till världens största […] Cullbergstipendiet finansieras av stiftelsen Natur & Kultur. Det delas ut till psykiatrer eller läkare under specialistutbildning i psykiatri (ST) med syfte att stimulera till fördjupat kliniskt tänkande med inriktning på psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller rättspsykiatri. Stipendier En viktig del av Svenska Försäkringsföreningens verksamhet är att stödja föreningens medlemmar, anställda, studenter och forskare vid universitet och högskolor så att de kan genomföra studier och forskning inom försäkringsområdet.

Stipendiet kan även sökas av läkare för presentation av vetenskapligt arbete som genomförts som del i specialistutbildning i smärtlindring. Nils-Erik Svensson var mångårig chef vid Riksbankens Jubileumsfond. Varje år delas stipendier (NES-stipendier) ut i hans namn i syfte att underlätta för unga, svenska forskare att verka vid framstående europeiska forskningsmiljöer.
Aspera

Resestipendium forskare inkubationstid för maginfluensa
folktandvården karlskrona öppettider
yoga lärare sökes
symtom när man slutar röka
volunteer tourism negative impacts
delade dramat

Wallenbergstiftelserna: Startsida

Stipendier för stålforskning (inkl resebidrag och stöd till publicering av stålforskning); Stipendier för högskolestudier · Stipendier för bergshistorisk forskning  Då en organisation ansöker om medel är det organisationens kontonummer och FO-nummer som ska uppges. Behöver du hjälp?

Anna Sjöstedts resestipendium – Wikipedia

Stipendier En viktig del av Svenska Försäkringsföreningens verksamhet är att stödja föreningens medlemmar, anställda, studenter och forskare vid universitet och högskolor så att de kan genomföra studier och forskning inom försäkringsområdet. Svenska Försäkringsföreningen arrangerar även studieresor varje år genom sina resestipendier. LTU har därmed, i egenskap av arbetsgivare och utbildningsanordnare, ett ansvar för att följa diskrimineringsförbuden i DL vid fördelning av medel till forskare vid LTU. Att inte tilldela stipendiet till forskare som i övrigt uppfyller de uppställda kraven för stipendiet i fråga med hänvisning till den av LTU uppställda åldersgränsen utgör ett missgynnande som har samband med ålder. För dig som student. Internationella möjligheter. Juristexamen och karriär Svenska Akademien har beslutat tilldela Victoria Fareld Anna Sjöstedts resestipendium för 2014.

Ansökningsperioden för 2021 års stipendieutlysning är 22 mars – 22 april 2021, om inget annat anges.