Utlämnande av allmän handling och sekretess

7269

Offentlighet och sekretess - Försäkringskassan

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det  Offentlighetsprincipen. En garanti för insyn är offentlighetsprincipen. Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.

  1. Relativt läge geografi
  2. Långsamtgående fordon på motorväg
  3. Avrunda formel excel

Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. Begreppet allmän handling bär på en specifik juridisk innebörd som bestäms i Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105). På en väldigt övergripande nivå finns det några grundkriterier för att en handling ska vara en allmän handling: Handlingen ska existera hos en myndighet. Allmänna handlingar. Denna beskrivning av allmänna handlingar hos Tullverket har upprättats enligt 4 kap.

Allmänna handlingar - Tullverket

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Allmanna handlingar

Allmänna handlingar - Riksdagen

Allmanna handlingar

Hjälp oss att hjälpa er snabbare!

Om handlingarna omfattas av sekretess skickas de alltid i pappersform till din  Vem som helst får läsa allmänna offentliga handlingar. Om du begär ut en handling behöver du varken tala om varför du vill läsa den, eller vem du är. Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och  Dina rättigheter att ta del av arkivmaterial kan vara begränsade. Om det finns sekretessbelagd information i allmänna handlingar; För enskilda arkiv gäller  Vad är allmänna handlingar? Enligt lag är en handling allmän när den inkommit till eller har upprättats av en myndighet och förvaras där. En handling är  kallas för Offentlighetsprincipen.
Linda marie widman

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess.

Här ska vi först titta närmare på undantaget i bestämmelsens tredje stycke där det står: “Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller … Allmänna handlingar kallas de handlingar som förvaras hos kommunen och är inkomna eller upprättade. Det kan även omfatta information av olika slag, som till exempel mail, Facebook- inlägg, meddelande på röstbrevlåda, information i verksamhetssystem. Skyndsamhetskravet. Utgångspunkten är att en begäran om allmänna handlingar ska hanteras snabbt av myndigheten.
Kungliga operan

Allmanna handlingar plusliga 2021 21
framlingham england
tom persson net worth
manniskans paverkan pa klimatet
leg apotekare utbildning
ford 8d problem solving pdf
lena katina wedding

Vad är allmänna handlingar? - Region Gotland

De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. Varje myndighet förvarar sina egna handlingar, de finns oftast på myndighetens förvaltning. När förvaltningen inte längre har användning av handlingarna kan de antingen kastas (gallras) eller flyttas till En handling är en informationsbärare, och kan ha många olika former. Det kan till exempel vara ett foto, en Word-fil, en utskriven rapport, en CD-skiva med dokument eller bilder, eller ett kassettband med en inspelad intervju.

Allmänna handlingar - Leksands kommun

För att begära ut allmänna handlingar - maila: registrator@ki.se  Handlingar (inklusive e-post) hos offentliga vårdgivare är däremot som huvudregel allmänna om de inkommit till eller har upprättats hos vårdgivaren. Se undantag  Vill du ta del av en allmän handling vänder du dig till den förvaltning/nämnd som förvarar handlingen. En myndighet ska registrera eller ordna sina allmänna  EEM är ett kommunalt bolag och lyder därför under offentlighetsprincipen. Du som privatperson har därför rätt att begära ut allmänna handlingar från oss. Allmänna handlingar, offentlighet och sekretess.

När förvaltningen inte längre har användning av handlingarna kan de antingen kastas (gallras) eller flyttas till En handling är en informationsbärare, och kan ha många olika former. Det kan till exempel vara ett foto, en Word-fil, en utskriven rapport, en CD-skiva med dokument eller bilder, eller ett kassettband med en inspelad intervju. Allmänna handlingar. Allmänna handlingar är handlingar som uppfyller två krav: 1. De förvaras hos en myndighet. 2.