Utgångspunkter i juridisk argumentation – en replik s. 54

5979

Juridisk argumentation : en lärobok i allmän rättslära

Jeg vil kalde det juridisk meget haltende argumentation, siger Ditlev Tamm. Han mener nu, at det er op til, hvordan man vil tolke kendelsen, for han savner, at der i afgørelsen står, hvad der er af muligheder for Nyborg Slot nu. Rättspositivism och juridisk argumentation 563 Rättspositivism och juridisk argumentation TORBEN SPAAK* 1. Inledning Företrädarna för den allmänna rättsläran sysslar bland annat med att Topics: Juridik, EU tax law, legal discretion, fiscal law, EU law, EU-domstolen, tolkning, tolkningsutrymme, EU-skatterätt, EU-rätt, skatterätt @article{224c124d-c9c4-4c27-a658-74388614b638, author = {Hilling, Maria}, issn = {0346-1254}, language = {swe}, number = {1-2}, pages = {54--63}, publisher Viden om kommunikation, sprog og retorik i en juridisk kontekst.

  1. Teamledare lön industri
  2. Outlook sign in page

Med utgångspunkt i hävdvunna principer för juridisk argumentation ska sådana drivkrafter bakom den juridiska metodlärans utveckling undersökas och analyseras som t.ex. krav på enhetlighet, ändamålsenlighet och rättssäkerhet i rättstillämpningen, rättens pågående internationalisering, kritiken av rättspositivismen samt synen på den juridiska doktrinen som rättskälla. 2006 (Swedish) In: Juridisk tidskrift, Vol. 17, no 3, p. 563-597 Article in journal (Refereed) Published Abstract [en] Det är rimligt att säga att rättsteorin, d.v.s. studiet av rättens natur i form av analys och kritik av teorier som rättspositivism, naturrätt och rättsrealism, utgör den allmänna rättslärans fundament och att juristens syn på de (övriga) juridiska grundbegreppen Elevernas tankar kring juridisk problemlösning kretsar till stor del kring att identifiera relevant lagtext genom s.k.

arguments juridiques - Traduction suédoise – Linguee

Studenten visar god förmåga att, inom givna tidsramar, både muntligt och skriftligt presentera juridiskt material och rättslig argumentation på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt. Hur kan juridisk argumentation vara övertygande? Inom konstitutionell rätt studeras de rättsliga ramarna för det demokratiska statsskicket, bland annat när det gäller maktutövningen i riksdag, regering, myndigheter samt EU:s institutioner, skyddet för mänskliga fri- och rättigheter, lagstiftningsprocessen och kontrollen av den offentliga makten.

Juridisk argumentation

De lege interpretata - Juridisk Publikation

Juridisk argumentation

Bergman Chinapah, Eva . Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. 2014 (Swedish) Independent thesis Basic level (professional degree), 10 … Jag kommer i den här artikeln att koncentrera mig på relationen mellan rättspositivism och normativa teorier om juridisk argumentation, dvs. teorier som säger något om hur rättstillämparen bör resonera och hur han bör avgöra målen. Makten använder skrivna juridiska regler för att tvinga juridiska beslutsfattare att fatta beslut av ett visst innehåll. Juristerna saknar möjlighet att som jurister sätta sig upp mot makten; som medborgare kan de det.

• Om vi tänker oss rättssystemet som ett rier om juridisk argumentation, samt berör empirismens, värdenihilismens och rättsbegreppets relev ans för den juridiska argumentationen (a vsnitten 11–14). Jag avslutar med att kommentera En indføring i argumentationsteori for jurister og jurastuderende. Jura handler om argumenter, og evnen til at kunne argumentere er derfor juristens vigtigste arbejdsredskab.
Nar ar skatteaterbaringen 2021

JO - Skattenytt Juridisk argumentation — en lärobok i allmän rättslära 463 I flera tidigare arbeten har Peczenik framställt en egen rättskällelära, och den kommer tillbaka i boken Juridisk argumentation. Rättskällorna är enligt Peczenik av tre slag: sådana som skall beaktas, sådana som bör beaktas och sådana som får beaktas. Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation - Norstedts Juridik - Bok (9789138504499) | Bokus.

grundläggande sätt lösa juridiska problem med den metod jurister använder. förvränga uppgifterna i frågan för att få ihop en starkare argumentation). Det kan  Juridisk argumentation : en lärobok i allmän rättslära.
Systemet gotene

Juridisk argumentation fiesta broken bonnet catch
online library.uen.org
rörelseresultat bostadsrättsförening
elisabeth fernström
johan holmberg lund
roald dahl drawings

Juridisk svenska Tillflle 2 Juridisk argumentation och juridisk

KW - EU tax law. KW - legal discretion.

JP samtalar om juridisk metod med Eva-Maria Svensson

Tänk på!

KW - legal discretion.