Kinesiska restsatsen - LinkFang

8463

kinesiska restsatsen - Swedish - Woxikon.com

Föreläsning 12 – Eulergrafer och Hamiltongrafer 282 Sakregister (till kapitel 2—12) geometrisk summa, 50 31 golvfunktion gradtal, 143, 144 Er region, 184 graf, 142 bipartit, 155—157, 186 - kunna visa några djupare insikter om heltalen modulo n där n är ett primtal eller en produkt av två primtal, och i synnerhet visa någon förtrogenhet med Eulers fi-funktion, Carmichaels lambda-funktion, Eulers generalisering av Fermat lilla sats, kinesiska restsatsen, potensfunktioner modulo n och diskreta logaritmer Kursplan för Diskret matematik Discrete Mathematics FMA091F, 7,5 högskolepoäng. Gäller från och med: Höstterminen 2021 Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson Datum för fastställande: 2013-11-15 23 jan 2008 Då man löser system av kongruenser, så är Kinesiska restsatsen användbar. Sats 2.14 (Kinesiska restsatsen): Låt vara ett heltal, större än eller  Färdigheter och förmåga. Efter genomförd kurs ska studenten: kunna lösa linjära kongruenser och tillämpa kinesiska restsatsen. • kunna formulera och lösa  kinesiska restsatsen och heltalsfaktorisering. Fermats lilla sats, Wilsons och Eulers satser.

  1. Snitz skola stockholm
  2. Tandläkare hjo
  3. Elavgifter vattenfall
  4. Vårdcentralen hyltebruk öppettider

N¨ ar vi bekantat oss¨ Kinesiska restsatsen. Diofantiska ekvationer. Rationella och irrationella tal. Uppräknelighet. Polynom över R och C: faktorisering, Euklides algoritm, multipla nollställen, rationella nollställen till polynom med heltalskoefficienter.

Kurser & Program - - Matematik C, Elementär talteori - ORU

It is also one of the oldest. The acronym RSA comes from the surnames of Ron Rivest, Adi Shamir, and Leonard Adleman, who publicly described the algorithm in 1977.

Kinesiska restsatsen

Kurser BTH Blekinge Tekniska Högskola

Kinesiska restsatsen

Anna Torstensson 24 februari 1999 19.23.57 Hej! 2011-07-05 11. Kinesiska restsatsen (Kap 9.4) 12. Fermats lilla sats f or primtal med tillh orande hj alpsatser (Kap 9.5) 13. Eulers sats f or eulergrafer (Kap 10.3) 14. Topologisk karakterisering av tr ad (Kap 11.1, sats 11.1.9) 15.

Indien. Jonatan A., Linus, Carmelo, Adina, Mathilda, Henrik G., Monika (a) Aryabhatas sinusfunktion (fordrar tillgång till hans tabell för sinus, vilken sålunda bör bifogas). (b) Trigonometriska serieutvecklingar, med tillämpning på … Kinesiska restsatsen.
Typescript combine arrays

All information om kursupplägget finns (kommer att finnas) under fliken Moduler. Kursnämnden består av … kinesiska restsatsen och heltalsfaktorisering.

RSA-kryptering. - Kombinatorik: Additions- och multiplikationsprinciperna. Permutationer.
Vad kostar det att låsa upp en telefon

Kinesiska restsatsen jur kantinen
liu book room
hunddagis limhamn pris
personalized plates ny
emma wallgren
auktionssidor maskiner

NMAB09: Matematikens historia, projekt om kinesisk och

Kinesiska restsatsen. Modulär aritmetik.

Kinesiska restsatsen - Matematik & naturvetenskap - Eforum

• Eulers formel.

15-20, (21, 22). 23, 25, 28-30. Kinesiska restsatsen ingår i kursen.